Snavsfilter:

Lang de fleste varmepumper har i dag et indbygget snavsfilter der opsamler det før det ender i varmepumpen. Denne bør efterses og renses. Interval for rensningen afhænger af hvor meget snavs der er i dit system. Vi anbefaler som minimum at du efterser dette, før og efter fyringssæsons.

Cirkulationspumpe brugsvand:

Anvendes typisk hvis du har langt mellem tappestederne på det varme vand, i forhold til hvor det bliver produceret. Der føres 2 rør fra produktion stedet til tappestedet, hvor en brugsvandcirkulationspumpe kan indstilles til, at sikrer brugsvandet er varmt ved tappestedet. Hvis du allerede har cirkulation på dit brugsvand, vil dette fortsætte med varmepumpen. Bemærk […]

Brugsvandsveksler/Kompakt unit:

 Her slipper du for en decideret varmtvandsbeholder, varmepumpen vil køre gennem denne veksler og varme den op kontinuerligt sammen med boligen. Hvis temperaturen ikke er tilstrækkeligt på det tidspunkt det varme vand aftappes, sidder der en elpatron i denne som vil hæve temperaturen det sidste styk op. Fordele: Ingen risiko for legionelle bakterie. (Ved en […]

Legionelle bakterie:

Hvis du ikke bruger beholderen dagligt, er der risiko for der opstår legionelle bakterie. Varmepumpen kan køre Legionella sikring en gang ugentligt eller f.eks. efter behov.Temperaturen skal op på 65 grader, før du kan være sikker på Legionella bakterierne dør.