Wifi modul:

Til de fleste varmepumper kan der tilkøbes et wifi modul, så du kan fjernbetjene din varmepumpe fra din mobil/tablet. Der kan være forskel på hvilke funktioner der er muligt og benytte, i forhold til mærke og model varmepumpe.

Afløb ved varmepumpens ude del:

Når luften bliver fugtig, og varmepumpen arbejder vil der begynde og danne is på dennes udedel. For at slippe af med isen, vil varmepumpen begynde en afrimningsproces, hvor den sender varme til dens overflade og dermed afrimer isen som falder til jorden i væske form. Når vandet rammer jorden/flisebelægningen, kan de på kolde dage igen […]

Afløb ved varmepumpens inde del:

Ved nybyggeri/renovering anbefaler vi at du overvejer og få lavet et afløb til varmepumpen. Årsagen er der sidder 2 sikkerhedsventiler i varmepumpens inde del som beskytter husets installation samt varmtvandsbeholderen mod overtryk, og kan dermed lukke vandet ud. Har du ikke et afløb i nærheden af varmepumpens inde del: Kan rørene fra sikkerhedsventilerne føres ned […]

1 Strengsystem?

Luft til vand varmepumper er som udgangspunkt ikke beregnet til 1 streng systemer. Der er rigtige mange forhold der spiller ind, bla. rørstørrelse, radiator størrelse, isoleringsgrad, fremløbstemperatur. Disse systemer kræver oftest en høj fremløbstemperatur, og dermed også øge det årlige drift/omkostninger. Det kræver en grundig gennemgang før vi giver en tilbagemelding på sådan en forespørgsel.