Luft til vand varmepumper er som udgangspunkt ikke beregnet til 1 streng systemer. Der er rigtige mange forhold der spiller ind, bla. rørstørrelse, radiator størrelse, isoleringsgrad, fremløbstemperatur. Disse systemer kræver oftest en høj fremløbstemperatur, og dermed også øge det årlige drift/omkostninger. Det kræver en grundig gennemgang før vi giver en tilbagemelding på sådan en forespørgsel.

Denne styre retningen af opvarmningen om det skal gå til husets centralvarme eller den skal varme en varmtvandsbeholder op.

Med afkoblingsordningen bliver omkostningerne for afkobling fra gasnettet dækket af Evida. Det svarer til ca. 8.000 kr.

Ansøgning via Afkoblingsordningen er først-til-mølle, når der er åben for ansøgning. Næste gang du kan ansøge er i følge Energistyrelsen i starten af 2024.

Ved brug af Afkoblingsordningen og et skift til varmepumpe, opnår du store besparelser på din varmeregning.

Ved nybyggeri/renovering anbefaler vi at du overvejer og få lavet et afløb til varmepumpen. Årsagen er der sidder 2 sikkerhedsventiler i varmepumpens inde del som beskytter husets installation samt varmtvandsbeholderen mod overtryk, og kan dermed lukke vandet ud.

Har du ikke et afløb i nærheden af varmepumpens inde del: Kan rørene fra sikkerhedsventilerne føres ned i en spand eller lign, der vil være behov for at denne skal tømmes efter behov.

Når luften bliver fugtig, og varmepumpen arbejder vil der begynde og danne is på dennes udedel. For at slippe af med isen, vil varmepumpen begynde en afrimningsproces, hvor den sender varme til dens overflade og dermed afrimer isen som falder til jorden i væske form. Når vandet rammer jorden/flisebelægningen, kan de på kolde dage igen fryse blive glat. Dette kan være generende hvis udedelen står f.eks. tæt på en carport, eller en sti der benyttes. Her kan det være en god ide og lave et nedløb eller andet, så vandet bliver samlet og ført væk.

Hvis udedelen står et sted du ikke færdes, er det underordnet.

Hvis du vil skjule din udedel, så råfør dig med os inden du gør noget.

 Her slipper du for en decideret varmtvandsbeholder, varmepumpen vil køre gennem denne veksler og varme den op kontinuerligt sammen med boligen. Hvis temperaturen ikke er tilstrækkeligt på det tidspunkt det varme vand aftappes, sidder der en elpatron i denne som vil hæve temperaturen det sidste styk op.

Fordele:

Ingen risiko for legionelle bakterie. (Ved en fast sat temperatur på min. 50 grader)

Fylder ikke så meget, mål: H: 440mm x B: 246 mm D: 126 mm

Varmepumpen kan køre lav fremløbstemperatur.

Du kan slukke helt for varmepumpen om sommeren.

Ulempe:

Ved højt forbrug af varmtvand, kan du risikere et forøget forbrug i forhold til en varmtvandsbeholder.

Risiko for du skal tilkøbe råderet over flere ampere hvis belastningen bliver for stor.

Fungerer som et batteri og forøger mængden af vand som varmepumpen har at arbejde med. Dette minimerer ”start og stop”, og giver en bedre driftsøkonomi og mindsker samtidig slid på kompressoren.

Anvendes typisk hvis du har langt mellem tappestederne på det varme vand, i forhold til hvor det bliver produceret. Der føres 2 rør fra produktion stedet til tappestedet, hvor en brugsvandcirkulationspumpe kan indstilles til, at sikrer brugsvandet er varmt ved tappestedet.

Hvis du allerede har cirkulation på dit brugsvand, vil dette fortsætte med varmepumpen. Bemærk der er et forøget forbrug af energi ved brug af denne løsning.

Vi anbefaler du enten har ”timer” på denne cirkulationspumpe eller køber en intelligent model.

Du har sikkert allerede sådan en monteret på din nuværende installation. Denne sikre at vandet kommer frem til dine radiator eller gulvvarme kredse.

Vi anbefaler altid at der er et fundament/flise belægning hvor varmepumpens udedel skal stå.

Typisk størrelse for fundament vi anbefaler: 80 cm dyb og 120 cm bred (Hold 15-20 cm afstand til evt. sokkel)

En luft til vand varmepumpe er en grøn, billig og effektiv opvarmningsløsning, der kan opvarme både bolig og brugsvand. Denne løsning omdanner naturlige ressourcer i luften til varme, der kan bruges i dit hjem.

Med en luft vand varmepumpe udnytter du varmen der er i naturen, og har derfor en bæredygtig kilde til varme. Du mindsker dermed din CO2-udledning, da du undgår fossile brændstoffer.

De årlige omkostninger vil afhænge af dit forbrug. Forbruget afhænger af mange forskellige faktorer, blandt andet størrelsen på dit hus og antal af beboere og den SCOP -værdi som varmepumpen har.

Herunder et eksempel på forskellige muligheder.
Mht. fjernvarme, er priserne meget forskellige. Oftest er det varmepumpe der er billigst, men der findes lokale fjernvarmeværker der kan konkurrere. Check derfor altid lokalt og ring hvis du har brug for hjælp til at gennemskue priserne på fjernvarme.

Prisen på en varmepumpe afhænger af forskellige faktorer, den vigtigste, hvilken type varmepumpe du vil have.

I følgende tabel har vi samlet vejledende gennemsnitspriser på luft til vand afhængig af boligstørrelse.

Pris på varmepumpe
BoligarealPris inkl. montering (luft til vand)
80 – 140 m2 100.000 kr. – 130.000 kr.
140 – 200 m2 110.000 kr. – 150.000 kr.
200 – 300 m2 120.000 kr. – 170.000 kr.

Disse priser er kun vejledende. En præcis pris vil afhænge af flere forskellige faktorer.

Et varmepumpeservice har en gennemsnitspris på 2.000 kr. Når du køber en varmepumpe med installation, følger der ofte et tilbud på serviceaftale med, der indeholder det årlige servicetjek.

Alle varmepumper med mere end 1 kg kølemiddel skal have et årligt servicetjek. Servicetjekket er lovpligtigt og skal udføres af an autoriseret tekniker.

De mest populære mærker er Panasonic, Mitsubishi Vaillant, Vølund og Bosch.

Hvilken en af dem, der er en rette for dig, afhænger af din bolig, dit behov og dit budget.

For eksempel kan størrelsen af din bolig have en betydning for, hvilken slags varmepumpe du skal vælge.

En luft til vand løsning kan ofte laves på 1 lang dag. Dog kommer tit på forhånd og laver el arbejdet, så vi på monteringsdagen kun skal koncentrere os om installation.

Typisk levetid er 15-20 år. For ude delen. Inder delene holder oftest længere.

Holdbarheden på din varmepumper afhænger især af drift og vedligeholdelse. Har din varmepumpe den rigtige størrelse, og sørger for du at vedligeholde varmepumpen, bliver holdbarheden forlænget.

Det årlige lovpligtige eftersyn af varmepumpen er med til at sikre, at varmepumpen fungerer som den skal, og du sikre dermed at du vedligeholder din varmepumpe ordentligt, da evt. skader eller problemer vil blive opdaget.

En varmepumpe er et varmeanlæg bestående af tre dele:

  1. En udedel der optager varmen fra omgivelserne(luften)
  2. En indedel der fordeler varmet til henholdsvis centralvarme eller/og brugsvandsvarme
  3. Isolerede rør og kabler mellem de to dele.

Udedelen optager varme fra luften. Varmen fra omgivelserne får kølemidlet til at koge og fordampe. Dampen komprimeres i kompressoren, hvilket får trykket og temperaturen til at stige. Denne varme afgives inde i en veksler, hvor kølemidlet afkøles og igen bliver til væske, som så løber tilbage til udedelen. Herefter starter processen igen, og sådan kører varmepumpen.

I indedelen overføres varmen til varmefordelingssystemet i boligen som typisk er radiator eller gulvvarme.

Er en løsning hvor du har en væghæng styring og dermed selv kan vælge beholder som væghængt eller gulvmodel.

De fleste anerkendte varmepumper mærker har i dag primært kun inverter teknologi. TG Energi sælger kun varmepumper med inverter teknologi. 

Inverter styring betyder, at varmepumpen regulerer automatisk hvor meget energi den skal leveres og behøver derfor ikke og køre på fuld fart hele tiden.

Ja det vil stadig være en god ide. Det er oftest 10-15% dyre og køre med radiator i forhold til gulvvarme, dog vil det også kunne aflæses eksempelvis i dit olie/gas/pille forbrug. Det er vigtigt at dine radiator har store nok varmeflader i forhold til de rum de er placeret i. Det vil være afgørende for om du får nok varme ud af dem. Hvis dine radiator er for små, kan disse selvfølgelig skiftes til en mere effektiv model. Disse forhold bliver gennemgået under et kundebesøg.

Hvis du ikke bruger beholderen dagligt, er der risiko for der opstår legionelle bakterie. Varmepumpen kan køre Legionella sikring en gang ugentligt eller f.eks. efter behov.
Temperaturen skal op på 65 grader, før du kan være sikker på Legionella bakterierne dør.

Denne opsamler magnetisk affald som kan fremkomme typisk i ældre installationer, da dette kan forsage driftsstop, eller i værst tilfælde beskadige komponenter i varmepumpen.

Du behøver ikke og gøre noget i forhold til varmepumpen, som skrevet ovenfor, har vi en separat tavle til denne. Hvis du alligevel vil have udskiftet din hovedtavle, er det oplagt og gøre dette i samme omgang da vi kan få skræddersyet en tavle der passer til dig, og du vil dermed spare penge i stedet for at få monteret 2 forskellige tavler.

Er en varmepumpe hvor veksler sidder i udedelen. Det betyder at centralvarmen kører helt ud i udedelen for at blive opvarmet og derefter sendt retur til ejendommen.

Her er styring typisk bygget ind i udedel. Monoblock er oftest en fordel hvor plads inden for er en udfordring. Man slipper for en indedel. Varmtvandsbeholder og buffertank skal stadig monteres indenfor i frostfrit rum.

Som navnet antyder betyder det at varmepumpens kompressor enten køre fuld fart på max. eller står stille. Betydningen for denne type kompresser er at de er ikke så økonomisk effektive, samtidig med at de krævede en stor buffertank til at gemme energien. Teknologien er i dag forældet, og bruges ikke længere i anerkendte varmepumpe mærker.

En anden form for økonomisk støtte er den reduceret elafgift, du kan få når du opvarmer din bolig via el. Den reduceret elafgift er på alt dit forbrug over 4.000 kWh.

Vil du have den reduceret elafgift, skal du huske at registrere din opvarmningsform i BBR og derefter meddele det til dit elselskab.

Dette er betjeningsplan med en temperatur føler, denne sættes typisk i stuen og varmepumpen kan køre efter denne. Vær opmærksom på at i sådan en tilfælde vil varmepumpen kun køre efter denne føler, det betyder du kan risikere og få rum der er for meget eller for lidt varme i.

Er den betegnelse på hvor effektiv varmepumpen er i forhold til 1 kWt el. Eller hvor langt den køre på literen hvis det var en bil.

Hvis en varmepumpe har en SCOP værdi på 3,5 betyder det, at når du bruger 1 kWt el på pumpen, giver den  3,5 kW varme i gennemsnit.

Dette er en metode til at begrænse varmepumpens kapacitet på, og samtidig at sænker støjniveauet.  Bruges ofte i forbindelse med tæt bebygget områder. Ved brug af denne funktion begrænses varmepumpens kapacitet. Det er derfor vigtigt, at varmepumpen er dimensioneret efter dette, da det i værste tilfælde kan ske, at pumpen ikke producere nok varme på de koldeste dage.

I alle varmepumpe installationer vil der være en bar meter, enten på varmepumpen eller i installation. Her anbefales typisk at du holder dig på 1,2 bar.

Dette er ikke noget der skal gøres dagligt, det er meget forskelligt hvor ofte du skal fylde vand på. Oftest vil der være tale om et behov på 1-2 gange årligt.

Nej, vi har altid en ny undertavle med, som er bygget på en tavlefabrik og godkendt. Denne monteres oftest enten ved siden af din nuværende tavle, eller i nærheden af hvor varmepumpen skal installeres.

Hvis du har en brugsvandsveksler vil vi anbefale du slukker for din varmepumpe når du ikke længere har behov for opvarmning.

Hvis du har en varmtvandsbeholder: Anbefaler du slår opvarmning til centralvarme fra i din varmepumpe display, og dermed kun varmer din varmtvandsbeholder op med varmepumpen.

Nej, du vil oftest kun undvære varme og varmtvand under monteringstiden. Når vi kører fra kunden, er der varme i huset og varmt vand i hanen.

Lang de fleste varmepumper har i dag et indbygget snavsfilter der opsamler det før det ender i varmepumpen. Denne bør efterses og renses. Interval for rensningen afhænger af hvor meget snavs der er i dit system. Vi anbefaler som minimum at du efterser dette, før og efter fyringssæsons.

Det er muligt at få tilskud til varmepumpen. I 2024 kan du få økonomisk støtte på tre forskellige måder:

  1. Varmepumpepuljen, (åbner i løbet af året.)
  2. Afkoblingspuljen
  3. Reduceret elafgift.

Læs mere herunder om hvilke krav der gælder for de forskellige støtteordninger.

Varmepumpepuljen erstatter den gamle Bygningspulje. Med Varmepumpepuljen får du tilskud til installation af varmepumpe. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsen, og du skal leve op til enkelte krav for at få gavn af tilskuddet.

For luft til vand varmepumpe kan du få ca. 17.000 kr. i tilskud (2023).

Du søger om tilskuddet før du indgår en aftale med en installatør og får det udbetalt når varmepumpen er blevet installeret.

Se mere på sparenergi.dk

Det er sjældent at den eksisterende varmtvandsbeholder har en spiral der er stor nok til en varmepumpe. Vi anbefaler typisk en spiral med minimum 1,4m2 hede flade.

Konsekvenser ved at bruge en varmtvandsbeholder med for lille en spiral vil typisk være, forøget forbrug, forlænget opvarmningstid, støj i rørene under produktion af brugsvand. Risiko for varmpumpen vil gå i fejl.

Til de fleste varmepumper kan der tilkøbes et wifi modul, så du kan fjernbetjene din varmepumpe fra din mobil/tablet. Der kan være forskel på hvilke funktioner der er muligt og benytte, i forhold til mærke og model varmepumpe.