I dag tilmeldes alle anlæg afregningsgruppe 3, der er tale om øjebliksafregning. Det betyder strømmen der produceres skal forbruges i samme øjeblik ellers sælges det til nettet.

Der er stor forskel på de forskellige anlæg og på garanti i praktisk heraf. Det kan derfor anbefales, kun at købe anlæg fra etablerede og kendte leverandører.

Dette betyder at hele solcellepanelet er sort, både baggrunden bagved glasset og rammen omkring.

Der er ingen tvivl om solceller producere allermest når solen skinner. De fungerer også om vinteren og når der overskyet. Det betyder at du også har produktion fra dine solceller om vinteren. Det er dog en lille andel, og ikke nok til at dække dit forbrug.

Betyder at mængden af celler i et sol panel er skåret over og derfor typisk fordoblet i forhold til en standard solcellepanel.

Half cut celler oplever mindre strømtab, og er mindre påvirket af temperatur derfor får du en bedre effektivitet. (Mere produktion)

En anden fordel ved disse er de er mindre påvirket af skygge, selvom noget af dit panel får skygge, vil den anden del stadig fortsætte med at producere strøm.

Solceller holder minimum 35 år i et almindeligt vejrmiljø i Danmark. Er det aggressivt miljø, forvent kortere. Invertere holder typisk 15-20 år.

For at anlægget skal producere mest, skal det pege mod syd, og helst i en hældning på 25-45 grader.
Efter at strømmen er blevet differentieret i pris, er det ofte en bedre økonomisk ide at sætte solceller på øst/vest vendte tage. Dette, fordi forbruget ofte er størst om morgenen og sidst eftermiddag og aften.
Det kræver dog en beregning at finde ud af hvad der er bedst.

En hybrid inverter gør det samme som en almindelig inverter altså omdanner jævnstrøm til vekselstrøm. På en hybrid inverter har du mulighed for tilkoble batteri til. Det er ikke muligt med en almindelig inverter. (Det kræver et smartmeter samt kabel til)

Det er ledet mellem solcellerne og din bolig. En Inverter kaldes også en vekselretter. Den omdanner jævnstrøm (DC) fra dine solcellepaneler til vekselstrøm (AC) så du kan bruge strømmen i din bolig 230V.

Det er din elmåler, du har fra dit netselskab. En summationsmåler måler på alle tre faser, og du får dermed mere ud af dit anlæg. Hvis du har en gammeldags fase måler, kan du risikere og bruge strøm på 1 fase mens dit anlæg producerer strøm vil du sende strøm ud på nettet fra de 2 andre faser. Derfor anbefaler vi du får udskiftet din måler, hvis du ikke allerede har en summationsmåler.
(Vi hjælper selvfølgelig med at afklare dette, ønsker du og få dette skiftet vil dit net-selskab tage kontakt til dig. Du vil få en opkrævning fra dit netselskab på typisk 1.495,- inkl. moms.)

Det er et anlægs ID-nr installeret på adressen på 18 cifre. Denne får du tilsendt via e-boks efter den pågældende netselskab har behandlet din sag og godkendt at anlægget må tilsluttes el nettet.

Det er yderst sjældent at elprisen er negativ i Danmark, det er dog set i 2023. Da det er få timer/dage det drejer sig om kan det normalt ikke svare sig og gøre noget. Du har dog muligheden for at gå ud og slukke for din Inverter, og dermed vil du ikke producere/sælge strøm indtil du tænder denne igen.

Det er blevet meget billigt at købe solceller. Derfor er det i de fleste tilfælde også en god forretning. Specielt hvis der er varmepumpe eller el bil i huset.

Et typisk 6kW anlæg af kendt mærke med 25 års garanti, kan i dag købes inkl. montage, myndighedsregistrering, el tilslutning og moms, for under kr. 60.000,-

Typisk producere dit anlæg ca. 1000 kWt pr. kW du har på taget, hvis de sidder optimalt. Af dem kan du ved normalt forbrug forvente selv at bruge ca. 35 %. Resten sælges eller gemmes. Har du varmepumpe eller/og el-bil, kan du komme op en langt større selv udnyttelse af anlægget. Forvent 45-65 % hvis du får et rigtigt stillet an. Har du batterier, kan du opnå det bedste resultat. Dog er batterier p.t. så dyre, at det ikke kan betales sig at investere i dem. Det vil dog snart ændre sig, idet lagre af batterier i Europa er ved at være fyldte. Så forvent at de falder med mere end 50 % over de næste par år.

Solceller med hældning skal som udgangspunkt ikke rengøres, men blade og grene skal selvfølgelig fjernes. I nogle tilfælde kan der forekomme alger på solcellepaneler med tiden, disse bør afvaskes så dit solcellepanel har de bedste betingelser for at producere strøm.

Ja du kan godt få integreret solceller. Der er mange løsninger på markedet. Disse er løsninger er dyre end de traditionelle løsninger der bliver skruet ovenpå et eksisterende tag. Vi tilbyder en løsning der erstatter dit tag med solceller, det vil sige solcellerne bliver taget.

Denne løsning er til dig der skal skifte tag i forvejen, så du sparer faktisk tagsten/plader der hvor der ligger solceller.

Ja, de fleste Inverter har mulighed for wifi kobling så du kan følge med i hvor meget strøm du producere fra din mobil/tablet. I nogle tilfælde kan dette være tilkøb det afhænger af mærke/model.

Nej solceller producere ikke strøm om natten.

Du sælger den strøm som du ikke selv bruger eller gemmer. Det er til markedspris og sker helt automatisk. Du bliver afregnet pr. måned eller kvartal herfor.

Du skal første gang tilmelde dig en produktionselleverandør se oversigten her: https://energinet.dk/el/elmarkedet/produktionselleverandor/oversigt-over-produktionselleverandorer/

Det korte svar er nej. De 4 mørkeste måneder fra november til februar har vi ikke meget sol i Danmark, derfor kan du ikke være selvforsynende med solceller.

Du må gerne selv monterer solcellerne på taget og hænge inverter op. Der kan her være mange penge at spare, men der skal en autoriseret elektriker til at tilslutte anlægget.

Anmeldelse til myndighederne skal også laves af en fagmand/kvinde.

Spørg altid hos kommunen først. Måske skal der tilladelse til, grundet en lokal servitut.

Ved jordstående anlæg skal der altid tilladelse til.

Nyttige Links


Solcelle – Wikipedia
Information om solceller